Šta je razvojna disfazija?

Razvojna disfazija je poremećaj razvoja jezika gde su oštećeni govorna produkcija i razumevanje govora, kod dece koja imaju očuvan sluh, očuvano intelektualno funkcionisanje, bez emocionalnih poremećaja i socijalne deprivacije.

Koje vrste disfazija postoje?

  1. ekspresivna– kada je produkcija govora ispod očekivanog za uzrast, dok je razumevanje govora u granici normale.
  2. receptivna-razumevanje govora je ispod očekivanog za uzrast.
  3. mešovita– kada su prisutne i ekspresivna i receptivna.

Kako se ispoljava disfazija?

Kod ekspresivne disfazije deca koriste mali broj reči u govoru (uglavnom imenice), ne spajaju reči u rečenicu, ne koriste zamenice u govoru, predloge, odgovarajući padežni oblik, imaju teškoće u izboru odgovarajućih reči. Dete pokušava nedostatak govora da zameni pokretom, gestovima, izrazom lica.

Receptivna disfazija: S obzirom da razumevanje govora prethodi produkciji, kod receptivne disfazije se ispoljava i zastoj  u ekspresivnom govoru. Ne mogu da prepoznaju određene predmete iz okoline, ne odazivaju se na ime do prvog rođendana. Kao posledica nerazumevanja govora, kod dece mogu da se ispolje i poremećaji pažnje, ponašanja, socio-emocionalnog razvoja. Ova deca mogu da ponavljaju govor koji ne razumeju, i da imaju oskudna interesovanja.

Kako se dijagnostikuje disfazija?

Logoped je stručnjak koji dijagnostikuje disfaziju. Neophodno je uzeti anamnestičke podatke od roditelja, posmatranjem deteta, i primenom odgovarajućih logopedskih procedura.

Kakav je tretman disfazije?

Kada se ustanovi na kom razvojnom nivou je dete, počinje se stimulativni tretman, gde se radi na poboljšanju razumevanja i produkcije govora (u zavisnosti od tipa disfazije). Rad je usmeren na poboljšanje pokretljivosti govornih organa, povećanju fonda reči, razvijanju rečenične strukture.