Šta je disleksija?

 

Disleksija je poremećaj u učenju čitanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, adekvatne obuke i motivacije, povoljnih edukativnih, psiholoških i socijalnih uslova.

Koji su simptomi disleksije?

 

Disleksiju karakterise: čitanje slovo po slovo ili čitanje na slogove, sporo čitanje u odnosu na očekivano za uzrast, nerazumevanje pročitanog, zamena vokala drugim vokalom, zamena fonetski sličnih slova, zamena slova sličnih po obliku. Jednu reč iz više pokušaja čitaju na različit način, pišu slova kao u ogledalu, premeštaju slogove u rečima (umesto čokolada čitaju kočolada). Sve simptome karakteriše održivost i čitanje se ne poboljšava i pored brojnih pokušaja.

Deca sa disleksijom se zamaraju brže u odnosu na drugu decu. Izbegavaju da čitaju na glas, spori su i za svaki zadatak im treba mnogo vremena. Često su povučena jer su nesigurna.

 

Ko dijagnostikuje disleksiju?

 

Disleksiju dijagnostikuje logoped na osnovu odgovarajućih testova. Dijagnoza se ne postavlja pre navršene 9. godine.

Kakav je tretman disleksije?

 

Veoma je važno rano prepoznavanje rizične dece koja na početku školovanja ispoljavaju neke od simptoma. U tu grupu spadaju deca koja su u ranom razvoju ispoljavala teškoće u usvajanju govora i jezika, kao i motornih veština.

Dete je neophodno uključiti u logopedski tretman, gde bi se radilo na poboljšanju fonološke svesnosti, auditivne percepcije, razumevanja pročitanog, i ublažavanju pomenutih simptoma.

Pored rada sa detetom, neophodna je i saradnja sa roditeljima i školom, kako bi što bolje razumeli detetov problem i motivisali ga za napredak.

Saveti roditeljima

 

  • Nemojte dete optužiti da je lenjo ako izbegava čitanje.
  • Nemojte ga upoređivati s drugom decom.
  • Ohrabrite ga da radi polako ako mu je tako lakše.
  • Otvoreno razgovarajte o stvarima koje mu ne polaze za rukom.
  • Pohvalite ga za sve što dobro uradi.
  • Ohrabrite dete u drugim aktivnostima, u kojima je kreativno i maštovito.
  • Javite se logopedu radi tačne dijagnoze.