Rana stimulacija deteta je važna kako biste kod Vašeg deteta podstakli govorno–jezički, motorički, socio–emocionalni i kognitivni razvoj.

Pre nego što se javi prva reč, pratite Vaše dete, tumačite njegove pokrete tela, imenujte njegove emocije. Puštajte ga da istražuje telom i pokretom, ponavljajte slogove koje izgovara. Osmehom, pogledom i rečima odgovarajte na detetovu potrebu za komunikacijom. Kada dete uzima predmete, Vi ih imenujte, delite reči na slogove kako bi dete moglo lakše da isprati pokrete Vaših govornih organa (npr. usana i jezika). Pustite dete da Vas vodi u igri, a Vi budite neko ko će pokazivati i drugačije varijante igre, dajte mu ideje bez nametanja Vaše volje.

Za pravilan govor treba da budete dobar model, da pravilno izgovarate glasove (izbegavati tepanje).

Deca najlakše uče kroz igru. Na taj način povećavaju fond reči, usvajaju gramatičke kategorije i unapređuju razumevanje govora. Opisujte igru (npr. „Napravio si veliku kuću.“). Kada dete imitira psa „av-av“ mi mu kažemo: „Da, to je kuca. Kaže av-av“.

Za razvoj deteta veoma su bitne pohvale, njima jačate samopouzdanje kod deteta i podstičete ih da istražuju, da budu uporni i kreativni.

Rana stimulacija se sprovodi kroz reedukaciju psihomotorike kroz koju poboljšavamo: socio–emocionalne odnose, motoričke aktivnosti, čulnu osetljivost i opažaje, kao i jezičke sposobnosti.

Prve tri godine su od presudnog značaja za pravilan psihomotorni razvoj deteta. Omogućite detetu da ostvari maksimum svog biološkog potencijala.

Ukoliko primetite usporen razvoj kod Vašeg deteta, obratite se stručnjaku za savet, koji će Vas dalje usmeravati.